10 Şubat 2016 Çarşamba

Göstermeye Dayalı Metinler: Tiyatro

Tiyatro
·       Tiyatronun ilk örneklerine eski Yunan’da dini törenlerde rastlanır.
·       Edebi türler içinde en eski türlerden olan tiyatro, Türk edebiyatında sözlü olarak oynanmıştır.
·       Karagöz,Ortaoyunu ve Meddah geleneksel (sözlü) Türk tiyatrosu ürünleridir.
·       Batılı anlamda yazılan ilk tiyatro örneği Şinasi nin tek perdelik töre komedyası olan Şair Evlenmesi’dir.
·       Sahnelenen ilk tiyatro eserimiz ise Namık Kemal’ in Vatan yahut Silistre adlı eseridir.

Tiyatrolar konularına göre üçe ayrılır:

TRAGEDYA (TRAJEDİ)
Özellikleri:
·       Hayatın acı yönlerini kendine has kurallarla sahnede göstermek amacıyla ve ahlak, erdem dersi vermek için yazılan tiyatro eserleridir.
·       Trajedi türlerinin ilk temsilcileri eski Yunan sanatçıları Sophokles, Eurpides, Aiskhyles’tir
·       Konusunu tarihten ve mitolojiden alır.
·       Kahramanlar Tanrı,Tanrıça ve soylu kişilerden oluşur.
·       Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu vardır.
·       Eserler, manzum olarak yazılır.
·       Birbiri ardınca süren koro ve diyolog bölümleri vardır.
·       Kötü çirkin sayılabilecek olaylar sahnede gösterilmez.
·       Dil,seçkinlerin kullandığı üsluptur.
·       İnsanoğlunun hırslarını, kavgalarını gösterir ve bunların çoğu felaketli bir sonuca bağlanır.
·       Bir olay, aynı yer ve zamanda gerçekleşir.
·       Corneille ve Racine önemli Fransız yazarlarıdır.

KOMEDYA ( KOMEDİ )
Özellikleri:
·       Hayatın veya  insanların gülünç ve eksik yönlerini ortaya koymak ve insanları düşündürmek amacıyla yazılan tiyatro eserleridir
·       Konusunu günlük yaşamdaki olaylardan alır.
·       Kahramanlar, toplumun her kesiminden olabilir.
·       Komediler  de manzum olarak  yazılır.
·       Üç birlik kuralına uyma zorunluluğu vardır.
·       Her türlü bayağı, kaba söz ve şakaya yer verilir. Üslupta seçkinlik aranmaz.
·       Yunan edebiyatındaki temsilcisi Aristophanes’tir.
·       En önemli temsilcisi ise Moliere’dir.

 Komedi türü üçe ayrılır :
1-Karakter Komedyası:
·       Kişilerin eksik ve gülünç yönlerinin ortaya konulduğu komedi türüdür.
·       Moliere :Tartuffe, Cimri
·       Shakespiare: Venedik Taciri

2-Töre Komedyası:
·       Toplumun eksik veya gülünç yönlerinin anlatıldığı komedi türüdür.
·       Şinasi:    Şair Evlenmesi
·       Aristophanes:   Eşek Arıları
·       Moliere:           Gülünç Kibarlar
·       Gogol:              Müfettiş

3-Entrika Komedyası :
·       Olayların  merak uyandıracak şekilde ve insanları şaşırtacak biçimde oynandığı komedi türdür.
·       Moliere:        Scapin’in Dolapları
·       Shakespiare:      Yanlışlıklar Komedyası

DRAM:
·       Hayatı olduğu gibi acı ve tatlı yönleriyle yansıtan ve kurallara bağlı kalan tiyatro eserleridir.
·       19.yüzyılda  Tragedya’nın katı kurallarını yıkmak amacıyla meydana getirilmiştir.
·       Acıklı ve gülünç sahneler birlikte verilir.
·       Olaylar tarihten ve günlük yaşamdan alınır.
·       Üç birik kuralına uyma zorunluluğu yoktur.
·       Olaylar çirkin de olsa sahnede  gösterilir.
·       Kahramanlar, toplumun her sınıfından seçilebilir.
·       Dramlar, nazım-nesir karışık yazılırlar.
·       Victor Hugo:        Hernani, Cromvell
·       Shiller:                 Wilhem Tel, Haydutlar

·       Namık Kemal:     Vatan Yahut Silistre

Author & Editor

Merhaba Sevgili Öğrenciler,
Farklı bir platformda buluşuyoruz. Artık derslerimiz bu site ile birlikte daha verimli olacak. Sizler için hazırladığımız ders notlarına,buradan ulaşabilirsiniz. Zaman ilerledikçe yeni ders notları ve uygulamaları da ekleyeceğiz. Hepinize başarılar diliyoruz.

Hayatta muvaffak olmak için üç şey lazımdır: Dikkat, intizam, çalışma.” diyor Mevlana.
İyi çalışmalar..

0 yorum:

Yorum Gönder

Facebook'ta Bize Katıl