5 Şubat 2016 Cuma

Soru Cevap: Tanzimat ve Serveti Fünun Edebiyatı

  1)İlk yerli roman ve yazarı kimdir?
CVP:Şemsettin Sami = Taaşuk-i Talat ve Fitnat


  2)"Tiryaki Sözler" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Cenap Şehabettin'dir.Türü özdeyişlerdir.


  3)Biyografinin Divan Edebiyatındaki adı nedir?
CVP:Teskire (tercüme-i hal)

  4)Servet-i Fünun'un diğer ismi nedir?
CVP:Edebiyat-ı Cedide.

  5)"Durub-ı Emsal-i Osmaniye" kimin eseridir ve türü nedir?
CVP:Şinasi'nindir.Türü = Atasözleri sözlüğüdür.

  6)"Eşber" kmin eseri ve türü nedir?
CVP:A.Hamit Tarhan'nındır.Türü = Tiyatrodur.

  7)"Rubab-ın Cevabı,Tarih-i Kadim,Doksan Beşe Doğru" kimin eseridir?
CVP:Tevfik Fikret'indir.

  8)Sanatçı,devlet adamı gibi ünlü bir kişinin kendi yaşamını anlattığı yazılara ne denir?
CVP:Otobiyografi.

  9)Dünya edebiyatındaki ilk hikayenin ismi ve yazarı kimdir?
CVP:Decameron = Boccacio

  10)İlk köy romanının ismi ve yazarı kimdir?
CVP:Karabibik = Nabizade Nazım

  11)"Afife Anjelik,Çok Bilen Çok Yanılır,Vuslat" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Recaizade Mahmut Ekrem'indir.Türü = Tiyatrodur.

  12)"Yadigarlarım,Zavallı Kız,Bir Hatıra,Sevda,Haspa,Seyyie-i Tesamüh" kimin eseridir?
CVP:Nabizade Nazım'ındır.

  13)Terman-ı Ahval Gazete'sinin yayımlanmaya başlamasıyla başlayan edebiyat hangisidir?
CVP:Tanzimat Edebiyatı'dır.

  14)"Felatun Bey,Rakım Efendi" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:A.Mithat Efendi'nindir.Türü = Romandır.

  15)İlk yarı resmi gazetenin ismi nedir?
CVP:Ceride-i Havadis.

  16)"Rüya" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Ziya Paşa'nındır.Türü = Röportajın ilk örneğidir.

  17)İlk tarihi romanın ismi ve yazarı kimdir?
CVP:Cezmi = Namık Kemal.

  18)"Nesteren" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:A.Hamit Tarhan'ındır.Türü = Tiyatrodur.

  19)"Demdeme" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Muallim Naci'nindir.Türü = Eleştiridir.

  20)İlk pastoral şiir ve yazarı kimdir?
CVP:Sahra = A.Hamit Tarhan

  21)"Rübab-ı Şikeste" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Tevfik Fikret'indir.Türü = Şiirdir.

  22)"Frafurk Seyehatnamesi" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Ahmet Haşim'indir.Türü = Gezi yazısıdır.

  23)Dünya edebiyatındaki makalenin temsilcisi kimdir?
CVP:Montaigne.

  24)İlk sahnelenen tiyatro ve yazarı kimdir?
CVP:Vatan Yahut Silistre = Namık Kemal

  25)"Araba Sevdası" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Recaizade Mahmut Ekrem'in.Türü = Roman.

  26)"Kırk Yıl,Saray ve Ötesi" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Halit Ziya'nındır.Türü = Anıdır.

  27)Maupasant tarzının edebiyatımızdaki temsilcisi kimdir?
CVP:Ömer Seyfettin'dir.

  28)"Nağme-i Seher,Yadigar-ı Şebab,Nefrin" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Recaizade Mahut Ekrem'indir.Türü = Şiir kitaplarıdır.

  29)"Haluk'un Defteri" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Tevfik Fikret'indir.Türü = Şiirdir.

  30)Ziya Paşa şiirlerini hangi kitapta toplamıştır?
CVP:Külliyat-ı Ziya ve Eşar-ı Ziya

  31)Gezi türünün edebiyatımızdaki en önemli temsilcisi kim ve eserin ismi nedir?
CVP:Evliya Çelebi =  Seyehatname

  32)"Tahrib-i Harabat ve Takip" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Namık Kemal'indir.Türü = Eleştiridir.

  33)Edebiyatımızdaki "Vatan Şairi" olarak bilinen sanatçı kimdir?
CVP:Namı Kemal.
 

34)"Kabus-ı Türki,Kabus-ı Fransevi,Kamusu'l Alam" kimin eseridir?
CVP:Şemsettin Sami

  35)"Kırık Hayatlar,Sefile,Nemide,Bir Ölünün Defteri," kimin eseridir?
CVP:Halit Ziya Uşaklıgil

  36)"Zehra" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Nabizade Nazım'ındır.Türü = Roman.

  37)Tanzimat edebiyatının 2. döneminde "üstat" olarak bilinen sanatçı kimdir?
CVP:Recaizade Mahmut Ekrem

  38)"Finten" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:A.Hamit Tarhan'dır.Türü = Tiyatrodur.

  39)"Genç Kız Kalbi,Ferda-yı Garam,Son Yıldız,Kan Damlası,Karanfil ve Yasemin" kimin eserleridir?
CVP:Mehmet Rauf.

  40)"Gülnihal" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Namık Kemal'indir.Türü = Tiyatrodur.

  41)Yusuf Kamil Paşa'nın Fenelon'dan çevirdiği romanın ismi nedir?
CVP:Telemak.

  42)"Sergüzeşt" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Sami Paşazade Sezai'nindir.Türü = Romandır.

  43)İlk realist romanın adı ve yazarı kimdir?
CVP:Araba Sevdası = R.Mahmut Ekrem

  44)İlk yerli hikaye ve yazarı kimdir?
CVP:Letaif-i Rivayet = Ahmet Mithat Efendi.

  45)Türk Edebiyatında romancılığın babası olarak bilinen sanatçı kimdir?
CVP:Halit Ziya Uşaklıgil.

  46)Şair-i Azam (büyük şair)olarak bilinen tanzimat sanatçısı kimdir?
CVP:Abdülhak Hamit Tarhan.

  47)Aşk-ı Memnu kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Halit Ziya Uşaklıgil'indir.Türü = Romandır.

  48)Namık Kemal hangi edebi türde eser vermiştir?
CVP:Hikaye.

  49)Batı Edebiyatından edebiyatımıza giren nazım şekilleri nelerdir?(servet-i fünun)
CVP:Sone,terza-rima,tiroyole

  50)Şinasi şiirlerini hangi kitapta toplamıştır?
CVP:Müntehabat-ı Eşarım.

  51)"Barika-i Zafer,Evrak-ı Perişan,Devr-i İstila,Kanije Muhasarası" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Namık Kemal'in tarih konusundaki eserleridir.

  52)İlk edebi roman adı ve yazarı kimdir?
CVP:İntibah = Namık Kemal.

  53)Harabat kimin eseridir?
CVP:Ziya Paşa.

  54)İlk psikolojik romanın adı ve yazarı kimdir?
CVP:Eylül = Mehmet Rauf.

  55)"Karabela" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Namık Kemal'in tiyatro türündeki eseridir.

  56)"Yazı makinesi" olarak bilinen tanzimat sanatçısı kimdir?
CVP:Ahmet Mithat Efendi.

  57)"Macera-yı Aşk,Sabr u Sebat,İçli Kız,Duhter-i Hindu,Tarık,Zeynep" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:A.Hamit Tarhan'ın tiyatro türündeki eseridir?

  58)İlk resmi gazete nedir?
CVP:Takvim-i Vakayi

  59)"Hasan Mellah,Paris'te Bir Türk,Yeniçeriler,Dürdane Hanım,Jön Türk,Yeryüzünde Bir Melek" kimin eseridir?
CVP:Ahmet Mithat Efendi.

  60)"Hak,adalet,eşitlik ve hürriyet" gibi kavramlar hangi dönemde edebiyatımıza girmiştir?
CVP:Tanzimat Dönemi.

  61)"Şermin" kimin eseri,türü nedir ve özelliği nedir?
CVP:Tevfik Fikret'in şiir türündeki eseridir.Özelliği; hece ile yazdığı şiirdir.

  62)"Hac Yolunda" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Cenap Şehabettin'in gezi yazısı türündekieseridir.

  63)"Güzel olan herşey şiirin konusu" diyen sanatçı kimdir?
CVP:Recaizade Mahmut Ekrem.

  64)"Küçük Şeyler" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Sami Paşazade Sezai'nin hikaye türündeki eseridir.

  65)"Anamın Kitabı" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Yakup Kadri'nin anı türündeki eseridir.

  66)İlk makale örneği nedir ve yazarı kimdir?
CVP:Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi = Şinasi

  67)Servet-i Fünun Edebiyatında toplumsal şiirler yazan sanatçı kimdir?
CVP:Tevfik Fikret

  68)"Muhsin Bey ve Şemsa "  kimin hikayeleridir?
CVP:Recaizade Mahmut Ekrem.

  69)Batılı anlamda ilk tiyatro esri ve yazarı kimdir?
CVP:Şair Evlenmesi = Şinasi

  70)"Rümüzül,Edep,Şir,İclal" kimin eserleridir?
CVP:Sami Paşazade Sezai

  71)Şecere-i Türk'ü kim çevirmiştir?
CVP:Ahmet Vefik Paşa.

  72)"İstilah-ı Edebiye ve Lügat-ı Naci" kimin eseridir?
CVP:Muallim Naci.

  73)"Yalan,Küçük Beyler,Körebe" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Cenap Şehabettin'in tiyatro türündeki eseridir.

  74)"Avrupa Mektupları,Süriye Mektupları" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Cenap Şehabettin'in anı üründeki eseridir.

  75)Tanzimat Edebiyatında yeniliklerin öncüsü olarak bilinen sanatçı kimdir?
CVP:Şinasi.

  76)"Ateşpare,Şerare,Fürüzan" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Muallim Naci'nin şiir türündeki eseridir.

  77)"Defter-i Amal" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Ziya Paşa'nın anı türündeki eseridir.

  78)"Evrak-ı Eyyam,Nesr-i Harp,Nesr-i Sulh" kimin eseridir?
CVP:Cenap Şehabettin.

  79)"Tercüme-i Manzume" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Şinasi'nin çeviri şiirler türündeki eseridir.

  80)"Ömer'in Çocukluğu" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Muallim Naci'nin anı türündeki eseridir.

  81)"Lehçe-i Osmani" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Ahmet Vefik Paşa'nın sözlük türündeki eseridir.

  82)"Tartüf,Zor Nikah,Zoraki Tabip,Tabib-i Aşk,Azarya,Don Civanı" kimin çevirileridir?
CVP:Ahmet Vefik Paşa.

  83)"Celalettin Harzemşah" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Namık Kemal'in tiyatro türündeki eseridir.

  84)Batılı anlamdaki ilk romanın ismi ve yazarı kimdir?
CVP:Halit Ziya = Mai ve siyah

  85)Şemsettin Sami'nin tiyatro eserleri hangileridir?
CVP:Besa,Seydi Yahya,Gave.

  86)İlk özel gazete nedir?
CVP:Tercüman-ı Ahval.

  87)"Belde,Makber,Ölü,Bunlar O'dur,Baladan Bir Ses,Garam" kimin eserive türü nedir?
CVP:A.Hamit Tarhan'ın şiir türündeki eseridir.

  88)"Anadolu Notları" kimin eseri ve türü nedir?
CVP:Reşat Nuri'nin gezi yazısı türündeki eseridir.

  89)Konularını tarihten ve mitolojiden alan,soylu kişileri konu edinen tiyatro hangisidir?
CVP:Trajedi.
·      Soru – Cevap

Author & Editor

Merhaba Sevgili Öğrenciler,
Farklı bir platformda buluşuyoruz. Artık derslerimiz bu site ile birlikte daha verimli olacak. Sizler için hazırladığımız ders notlarına,buradan ulaşabilirsiniz. Zaman ilerledikçe yeni ders notları ve uygulamaları da ekleyeceğiz. Hepinize başarılar diliyoruz.

Hayatta muvaffak olmak için üç şey lazımdır: Dikkat, intizam, çalışma.” diyor Mevlana.
İyi çalışmalar..

0 yorum:

Yorum Gönder

Facebook'ta Bize Katıl