3 Şubat 2016 Çarşamba

Konularına Göre Şiir Türleri

1-Lirik Şiir:
 • İçten gelen heyecanları anlatan duygusal şiirlerdir.
 • Bu şiirlerde akıcılık, coşku ve duygusallık ön plandadır.
 • Aşk,ayrılık,özlem,ölüm,hasret vb. temalar işlenir.
 • İslamiyet’ten önceki koşuk, Halk edebiyatındaki  mani, türkü, güzelleme, Divan edebiyatndaki  gazel, murabba ve şarkı lirik özelliği gösteren şiirlerdir.

2-Epik Şiir (Kahramanlık):
 • Konusunu; savaş, kahramanlık, vatan sevgisi vb. kavramlardan alan şiirlerdir.
 • Destanlar ve koçaklamalar bu türün en önemli örnekleridir.

3-Pastoral Şiir:
 • Doğa güzelliklerinin, yayla,çoban, köy ve kır hayatının anlatıldığı şiir türleridir.
 • Edebiyatımızdaki ilk pastoral şiir, Abdülhak Hamit Tarhan'ın “Sahra” adlı şiiridir.
 • Pastoral şiir ikiye ayrılır.

a-İdil:
 • Bir kişinin (özellikle bir çobanın) ağzından kır yaşamının güzelliğinin veya çobanın aşkının anlatıldığı pastoral şiir türüdür.
b-Eglog:
 • Çobanların hayatının, kır yaşamının ve doğa güzelliklerinin karşılıklı konuşma biçiminde anlatıldığı şiir türüdür.


4-Didaktik Şiir:
 •  Herhangi bir konudaki bir düşünceyi birilerine aktarmak, birilerine öğüt vermek ya da  ders çıkarmak amacıyla yazılan şiirlerdir.
 •  Didaktik şiirlerde düşünce, duygudan daha ön plandadır. Bu yüzden anlatımında kuruluk vardır.

5-Satirik (Eleştirel) Şiir:
 • Toplumsal düzensizliklerin ve aksaklıkların veya kişilerin eksik ve gülünç yönlerinin eleştirildiği şiir türüdür.
 • Satirik şiirlerde alaycı ve dokundurmacı bir üslup tercih edilir.
 • Halk edebiyatında  “taşlama”, Divan edebiyatında  “hicviye”, Batı edebiyatında  ise “satir” olarak adlandırılır.

6-Dramatik şiir:
 • Manzum biçimde yazılmış olan tiyatro eserleri dramatik şiirdir.
 • Konularına göre trajedi, komedi ve dram olmak üzere üçe ayrılır. 

       Not 1:
 • Mensur şiir, nazmın nesre yaklaştırıldığı şiirdir. Yani şiirin  düzyazı biçimine yakın yazılmasıdır.
 • Bu şiirin ilk örneklerini veren sanatçı, Halit Ziya Uşaklıgil'dir.

Not 2:
 • Nazmı nesre yakınlaştırıp başarıyla kullanan sanatçılar, Tevfik Fikret ile Mehmet Akif Ersoy’dur.
 • Nazmı nesirden uzaklaştıran şair  ise Yahya Kemal'dir.

Author & Editor

Merhaba Sevgili Öğrenciler,
Farklı bir platformda buluşuyoruz. Artık derslerimiz bu site ile birlikte daha verimli olacak. Sizler için hazırladığımız ders notlarına,buradan ulaşabilirsiniz. Zaman ilerledikçe yeni ders notları ve uygulamaları da ekleyeceğiz. Hepinize başarılar diliyoruz.

Hayatta muvaffak olmak için üç şey lazımdır: Dikkat, intizam, çalışma.” diyor Mevlana.
İyi çalışmalar..

0 yorum:

Yorum Gönder

Facebook'ta Bize Katıl