14 Şubat 2015 Cumartesi

Fecr-i Ati

    

FECR-İ ATİ EDEBİYATI(1909-1912)

 • 1909’da Hilal gazetesi matbaasında toplanan genç sanatçılar Fecr-i Ati’yi(Geleceğin gün doğuşu) kurarlar.  
 • Servet- i Fünun dergisinde 1909’da bir bildiri yayımlayarak kendilerini kamuoyuna duyuran bir edebiyat topluluğudur.
 • “Sanat şahsi ve muhteremdir.” diyerek gayelerini sanata  hizmet etmek olduğunu açıkladılar.
 • Servetifünuncuları yeteri kadar Batılı yanlısı olmamakla suçladılar.Batı’daki edebi topluluklar-dan faydalanmak ,en büyük gayeleri arasındadır.
 • Kendilerine özellikle Fransız edebiyatını örnek aldılar.
 • Yurdun sanata ve bilime ihtiyacı olduğunu düşünerek edebiyatın önemini ve ciddiyetini  halka anlatmak gerektiği fikrini savundular.
 • Fransız sembolistlerinden etkilendiler.
 • Aruz ölçüsüyle aşk ve tabiat konulu şiirler yazmışlar  ve serbest müstezatı kullanmışlardır.
 • Arapça ve Farsçanın etkisinde ağır bir dilleri vardır
 • Servet-i Fünün edebiyatının devamı olmaktan kurtulamamış  ve dağılmışlardır.
 •  Fecr-i Aticilerin çoğu Milli Edebiyat akımına katılmış; bu dönem bir tek Ahmet Haşim’le anılır olmuştur.

FECR-İ ATİ SANATÇILARI


AHMET HAŞiM (1884 — 1933)
 • 1909’da Fecr-i Aticilere katılmış, Fecr-i Ati topluluğu  dağıldıktan sonra da yoluna devam etmiştir.
 •  Fecr-i Ati topluluğunun ve modern Türk şiirinin en önemli şairlerindendir.
 • “Şiir Hakkında Bazı Mülahazalar” başlığı altında şiir anlayışını açıklamıştır.
 •  Şiirde konudan çok söyleyişi önemser.
 •  Gerçek şiir,ona göre herkesin kendisine göre yorumlayabileceği şiirdir.
 •  Şiiri, duyulmak için yazılan sözden çok musikiye yakın bir tür olarak görür.
 •  Önceleri Arapça ve Farsçayla yüklü bir dili varken, zamanla Türkçe ağırlıklı bir dile yönelir.
 •  Şiirlerinde aşk ve doğa, çocukluk anıları, gerçek hayattan kaçış konuları egemendir.
 •  Güneşin doğuşu ve batışı, göl, kızıl renkler, akşam onun şiirlerinde kendisine sıkça yer bulur.
 •  Bütün şiirlerini aruz ölçüsüyle yazmıştır
 • Sembolizmden ve empresyonizmden etkilenmiştir.
 •  “Sanat için sanat” anlayışına bağlıdır.
 • Fıkra, sohbet, gezi yazısı türlerinde de önemli eserler vermiştir.

ESERLERİ:
Şiir: Piyale, Göl Saatleri
Sohbet: Gurabahane-i Laklakan
Fıkra: Bize Göre (Bu kitaptaki bazı metinler deneme türü  içerisinde değerlendirilmek-tedir.)
Gezi yazısı:Frankfurt SeyahatnamesiEyüp ELMAS

Author & Editor

Merhaba Sevgili Öğrenciler,
Farklı bir platformda buluşuyoruz. Artık derslerimiz bu site ile birlikte daha verimli olacak. Sizler için hazırladığımız ders notlarına,buradan ulaşabilirsiniz. Zaman ilerledikçe yeni ders notları ve uygulamaları da ekleyeceğiz. Hepinize başarılar diliyoruz.

Hayatta muvaffak olmak için üç şey lazımdır: Dikkat, intizam, çalışma.” diyor Mevlana.
İyi çalışmalar..

0 yorum:

Yorum Gönder

Facebook'ta Bize Katıl