14 Şubat 2015 Cumartesi

Anonim Halk Edebiyatı


ANONİM  HALK  EDEBİYATI

 • Kim tarafından söylendiği bilinmeyen halkın ortak malı sayılan ürünlerin oluşturduğu edebiyattır.
 • Sözlü geleneğe dayanır.
 • Dili yalın,akıcı bir halk Türkçesidir.
 • Şiirde hece ölçüsü kullanılır. En çok 11’li hece ölçüsü kullanılmıştır.
 • Nazım birimi Türkçedir.
 • Somut ve gerçeklerle iç içe bir edebiyattır.
 • Anonim halk edebiyatı ürünleri:mani, ninni, türkü, destan, tekerleme, bilmece, masal,atasözleri,halk hikayeleri, karagöz ve orta oyunu  vb.
 • Bu ürünlerde “ölüm, aşk, hasret, yiğitlik,sıla özlemi, toplumsal aksaklıklar”  gibi tüm insanlığı ilgilendiren konular işlenir.
 • Mecazlara ve diğer söz sanatlarına fazla yer verilmez. 
ANONİM HALK EDEBİYATI NAZIM BİÇİMLERİ

MANİ:
 • Tek dörtlükten oluşan, çok çeşitli konuları işleyebilen ve genelde “aaxa” biçiminde  uyaklanan nazım biçimidir.
 • Aşk, sevgi, yiğitlik, evlat sevgisi, toplum olayları ve ölüm gibi temaları işleyen bir türdür.
 • Hecenin 7’li kalıbı ile söylenir.
 • Bir dörtlükten oluşur.
 • İlk iki dize hazırlıktır;yani doldurmadır.
 • Asıl maksat son iki dizelerde söylenir.
 • Dört dizeden fazla olan maniler de vardır
 • İki kişinin karşılıklı söyledikleri manilere “deyiş” denir.


NİNNİ
 • Annelerin çocuklarını uyutmak için belli bir ezgi ile söylediği sözlü edebiyat ürünüdür.
 • Hece ölçüsü ile söylenir.(7’li 8’li ve 9’lu).
 • Anne çocuğuna ilişkin isteklerini, iyi dileklerini, kendi sevincini, üzüntülerini anlatır.


TÜRKÜ
 • Kendine özgü bir ezgi ile söylenen bir nazım biçimidir.
 • Daha çok hecenin 8’li ve 11’li kalıbıyla söylenir.
 • İki bölümden oluşur.Birinci bölüm türkünün asıl sözlerinin bulunduğu bölümdür.Buna bent denir. İkinci bölüm ise her bendin sonunda tekrarlanan nakarat bölümleridir.Bunlara da kavuştak denir.
 • Bentler ve kavuştaklar kendi aralarında kafiyelidir.
 • Aşk,tabiat,ayrılık,gurbet,hasret,sevgi ve güzellik gibi konular işlenmiştir.
 • Konusu ve şekli devirden devire ve çevreden çevreye değişir.


AĞITLAR
 • Sevilen bir kişinin ölümünden duyulan üzüntüyü dile getiren ve her zaman bir ezgiyle söylenen şiirlerdir.
 • Ağıtlar, aslında bir türkü çeşididir
Eyüp ELMAS

Author & Editor

Merhaba Sevgili Öğrenciler,
Farklı bir platformda buluşuyoruz. Artık derslerimiz bu site ile birlikte daha verimli olacak. Sizler için hazırladığımız ders notlarına,buradan ulaşabilirsiniz. Zaman ilerledikçe yeni ders notları ve uygulamaları da ekleyeceğiz. Hepinize başarılar diliyoruz.

Hayatta muvaffak olmak için üç şey lazımdır: Dikkat, intizam, çalışma.” diyor Mevlana.
İyi çalışmalar..

0 yorum:

Yorum Gönder

Facebook'ta Bize Katıl