15 Şubat 2013 Cuma

Halk Edebiyatı

Halk Edebiyatının Genel Özellikleri

 • Hem şiir hem düz yazı alanında ürünler verilmiştir; ancak şiir ağırlıktadır.
 • İslamiyet’in kabulünden önceki dönemden büyük izler taşır.
 • Halk hikayelerinde eski destanların; şiirlerde ise koşuk ve saguların etkileri açıkça görülür.
 • Kullanılan dil halkın kullandığı,konuştuğu dildir.
 • Halk deyimlerine ve güzel halk söyleyişlerine yer verilir.
 • Şair, şiirlerini saz eşliğinde,belli bir ezgi ile söyler.
 • Nazım birimi dörtlüktür.
 • Hece ölçüsü kullanılmıştır (genellikle 7’li,8’li ve 11’li).
 • Yarım kafiye kullanılır. Rediften yararlanılmıştır.
 • Az da olsa benzetmelerden faydalanılmıştır.
 • İşlenen konular:Aşk,tabiat,ayrılık,hasret,ölüm, yiğitlik, toplum,din,  zamandan şikayet” sık sık işlenen konulardır.
 • Şiirlerin başlığı yoktur. Nazım şekilleri ile adlandırılır.
 • Divan şiirinden etkilenmeler sonucu bazı Halk şairleri aruz ölçüsü de kullanmışlardır.
 • Halk edebiyatında anlatım içten, canlı ve yalındır.
 • Masal ve destanlardaki bazı olağanüstülükler dışında, genelde somut ve gerçekçi konular işlenmiştir

HALK ŞAİRLERİNİN GRUPLANDIRILMASI
 • Halk şairleri, halk şiirinin yerleşmiş kurallarına bağlı kalmakla birlikte, türlü kültürel nedenlerle dil, anlatım, ölçü kullanımı bakımından farklı yönelişler içine girebilmektedirler.
 • Ayrıca yaşadıkları çevre de onların sanat anlayışlarını farklılaştıran bir etmen olarak karşımızı çıkmaktadır. 
 • Halk şairlerini, işte bu gibi noktaları dikkate alarak şöyle ayırıyoruz:
 1. GÖÇEBE(GEZGİN) ŞAİRLER
 2. YENİÇERİ ŞAİRLER
 3. KÖYLÜ ŞAİRLER
 4. KENTLİ ŞAİRLE
 5. TASAVVUF (TEKKE ) ŞAİRLER

Dini-Tasavvufi Halk Edebiyatı
Author & Editor

Merhaba Sevgili Öğrenciler,
Farklı bir platformda buluşuyoruz. Artık derslerimiz bu site ile birlikte daha verimli olacak. Sizler için hazırladığımız ders notlarına,buradan ulaşabilirsiniz. Zaman ilerledikçe yeni ders notları ve uygulamaları da ekleyeceğiz. Hepinize başarılar diliyoruz.

Hayatta muvaffak olmak için üç şey lazımdır: Dikkat, intizam, çalışma.” diyor Mevlana.
İyi çalışmalar..

0 yorum:

Yorum Gönder

Facebook'ta Bize Katıl